Sprzedajesz lub produkujesz regionalne przysmaki? Dołącz do nas! Pomożemy Ci dotrzeć do smakoszy Twoich produktów!
0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE.


  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz operatorem Serwisu CABAS.pl jest Roygard sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-171), przy ul. Schumana 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000385936, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł, NIP 9571053891, REGON 221223967
  2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: 
   • -    zachęcamy do kontaktu z działem obsługi klienta: https://cabas.pl/index.php/contacts i / lub 
   • -    wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: kontakt@cabas.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi "Koszyk" na podstawie Państwa zgody art. 6 ust.1 lit. a) RODO
  4. Zakres danych - do realizacji usługi koszyk niezbędne jest jedynie podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu. Umożliwiają one kontakt z Kupującym.  Brak zgody na przetwarzanie adresu  uniemożliwia realizację usługi. 
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu - przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w punkcie 3.
  6. Okres przechowywania danych - dane przetwarzane są do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w celu podanym w punkcie 3.
  7. Informacja o dobrowolności podania danych - podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w punkcie 4 ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji usługi Koszyk
  8. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
   • -    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
   • -    przenoszenia danych;
   • -    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • -    sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
   • -    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
   • -    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Kupujących i Sprzedających (dalej: „Użytkownikach”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • -    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
   • -    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
   • -    W drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w ramach Serwisu CABAS.pl,
   • -    Poprzez gromadzenie informacji o Użytkownikach podczas korzystania z usług CABAS.pl.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku Rejestracji za pomocą aplikacji Facebook.com connect lub Google.com connect dane, dane o których mowa powyżej, pobierane są za zgodą Użytkownika przez Roygard sp. z o. o. z serwisu Facebook.com lub Google.com.
  4. Dane podawane przez Użytkowników w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu CABAS.pl oraz przetwarzane w celu świadczenia usług w ramach Serwisu CABAS.pl
  5. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartych w wyniku dokonywania transakcji na CABAS.pl. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane warunki przez Regulaminy Serwisu i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Roygard sp. z o.o. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
  9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  10. Operator Serwisu zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

ROZDZIAŁ 3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    • -    zalogowania się do Serwisu zarówno bezpośrednio z platformy CABAS.pl, jak i aplikacji Facebook.com czy Google.com,
    • -    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • -    optymalnej konfiguracji Serwisu, w celu dostosowania jego zawartości do rozpoznanego urządzenia i indywidualnych potrzeb,
    • -    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • -    określania profilu Użytkownika w celu prezentowania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
    • -    zapamiętywaniu lokalizacji Użytkownika, umożliwiającej dostosowanie dostarczanych informacji względem jego lokalizacji,
    • -    realizacji innych procesów, niezbędnych dla dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
   5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
   10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
   11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

ROZDZIAŁ 4. LOGI SERWERA.

   1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
   2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    • -    czas nadejścia zapytania,
    • -    czas wysłania odpowiedzi,
    • -    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    • -    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    • -    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    • -    informacje o przeglądarce użytkownika,
    • -    Informacje o adresie IP.
   3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
   4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ROZDZIAŁ 5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

   1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
   3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

ROZDZIAŁ 6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES.

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: